Ngày đăng: 01/06/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 438 Views

Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương để tính một bà bầu sẽ  sinh con trai hay con gái. Trong quan niệm về đường con cái, người Việt cho “có nếp có tẻ” mới là đẹp. Bởi thế, từ xưa dân ta đã quan tâm và tìm nhiều cách để điều chỉnh kết […]