Ngày đăng: 13/05/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 1976 Views

Việt Nam là một đất nước có nền nông nghiệp phát triển, hình ảnh đất nước con người Việt nam luôn gắn liền với luỹ tre xanh, cây đa giếng nước sân đình. Những hình ảnh đó luôn là đề tài bất tận cho các nhà thơ, nhà văn sáng tạo tác phẩm. Bên cạnh […]