Ngày đăng: 31/03/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 1264 Views

5 lý do không nên nói tiếng anh trực tuyến. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi một số lý do không nên học với Topica Native đã được các học viên này chia sẻ. “Chỉ với 1 thời gian ngắn khoảng 2 tháng, điểm nói của tôi đã tăng được 347 điểm, không còn e […]

Ngày đăng: 14/03/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 566 Views

Trường Đại học Dân tộc Quý Châu Trung Quốc là viện giáo dục đại học trọng điểm của tỉnh Quý Châu và được Hội đồng giáo dục Đại học quốc gia đánh giá xếp hạng A năm 2007. Trường có đội ngũ giảng viên tài năng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Năm 2015, Trường […]