Ngày đăng: 16/07/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 458 Views

Huyền báo tin moi cho Nam về cái thai và mong rằng bố mẹ anh sẽ chấp thuận, nào ngờ Nam bảo Huyền phá thai đi. Gia đình Nam đến đưa cho Huyền 1 số tiền lớn ép Huyền phá bỏ đứa cháu của họ. Huyền chỉ ném cho họ cái nhìn đầy khinh bỉ, […]