Ngày đăng: 05/06/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 617 Views

“Thai nhi 7 tuan tuoi nhưng bác sĩ đã bảo là to lắm rồi, thai nhi 10 tuan tuoi rồi, không bỏ nhanh là bị vôi hóa đấy… Nếu lúc đó, nghe lời bác sĩ bỏ con, thì chắc bây giờ vợ chồng tôi ân hận lắm!” – chị N.T.H vừa vượt cạn thành công rơi nước mắt […]