Cơ hội dành học bổng của Chính phủ Trung Quốc

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 621 Views

Trường Đại học Dân tộc Quý Châu Trung Quốc là viện giáo dục đại học trọng điểm của tỉnh Quý Châu và được Hội đồng giáo dục Đại học quốc gia đánh giá xếp hạng A năm 2007. Trường có đội ngũ giảng viên tài năng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Năm 2015, Trường Đại học Dân tộc Quý Châu dành nhiều suất học bổng theo chương trình của Chính phủ Trung Quốc dành cho học sinh van hoc, sinh viên Việt Nam muốn theo học hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại đây.

Cơ hội được trở thành các du học sinh học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc.

Trường có 19 khoa đào tạo đại học, đáp ứng mọi nguyện vọng ngành học của học sinh như Khoa quản lý kinh doanh, Khoa Luật, Khoa Dân tộc học và Xã hội học, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Văn học, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Truyền thông, Khoa Âm nhạc và múa, Khoa Mỹ thuật, Khoa Khoa học, Khoa Hóa học và Kỹ thuật môi trường, Khoa Máy tính và Thông tin kỹ thuật, Khoa Kiến trúc…

Bên cạnh đó, là 10 ngành nghề đào tạo hệ Thạc sĩ, tiến sĩ gồm có Luật, Ngoại ngữ, Dân tộc và Xã hội học, Truyền thông truyền hình, Ngôn ngữ học, Kiến trúc và Công trình, Thống kê học, Du lịch, Mỹ thuật, Âm nhạc và Nghệ thuật.

Các suất học bổng Chính phủ Trung Quốc tại Trường Đại học Dân tộc Quý Châu như sau:

Hệ đại học thi đề thi đại học môn toán khối a năm 2015 (học bổng trường)

Loại A: (yêu cầu Chứng chỉ Tiếng Trung HSK cấp 4)

– Miễn học phí, ký túc xá (ký túc xá 4 người/ phòng)

– Thời gian học: 5 năm (gồm 1 năm học tiếng Trung)

– Trợ cấp 600CNY/tháng

Các khoản chi phí sinh viên tự chi trả:

– Giáo trình học tập: 400 NDT/năm = 1.390.000 VNĐ/năm

– Khám sức khỏe: 361 NDT/năm = 1.256.000 VNĐ/năm

– Bảo hiểm 140NDT/năm = 487.000 VNĐ/năm

– Visa: 400NDT/năm = 1.392.000 VNĐ/năm (Có thể làm Visa 4 năm là: 1.200 NDT/4 năm = 4.176.000 VNĐ/4 năm)

– HSK cấp: 455 NDT/lần = 1.583.000 VNĐ/lần

Loại B: (không yêu cầu HSK)

– Miễn học phí, ký túc xá (ký túc xá 4 người/ phòng)

Các khoản chi phí sinh viên tự chi trả:

– Giáo trình học tập: 400 NDT/năm = 1.390.000 VNĐ/năm

– Khám sức khỏe: 361 NDT/năm = 1.256.000 VNĐ/năm

– Bảo hiểm 140NDT/năm = 487.000 VNĐ/năm

– Visa: 400NDT/năm = 1.392.000 VNĐ/năm (Có thể làm Visa 4 năm là: 1.200 NDT/4 năm = 4.176.000 VNĐ/4 năm)

– HSK cấp: 455 NDT/lần = 1.583.000 VNĐ/lần

Loại C: (không yêu cầu HSK)

– Miễn học phí toàn khóa học

Các khoản chi phí sinh viên tự chi trả:

– Giáo trình học tập: 400 NDT/năm = 1.390.000 VNĐ/năm

– Khám sức khỏe: 361 NDT/năm = 1.256.000 VNĐ/năm

– Bảo hiểm 140NDT/năm = 487.000 VNĐ/năm

– Visa: 400NDT/năm = 1.392.000 VNĐ/năm (Có thể làm Visa 4 năm là: 1.200 NDT/4 năm = 4.176.000 VNĐ/4 năm)

–  HSK cấp: 455 NDT/lần = 1.583.000 VNĐ/lần

Xem thêm: các dạng phuong trinh hoa hoc