Ý nghĩa quẻ xin xăm số 91

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 2862 Views

Bạn đi xin xăm và nhận được quẻ 91. Bạn không biết ý nghĩa của quẻ xăm 91 này là gì? Mời các bạn cùng Trancauvang.com khám phá ý nghĩa của quẻ xăm này nhé!

Quẻ xăm

SỐ 091 – TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ

Phật thuyết đào sa thụy kiến kim,
Chỉ duyên quân tử khổ lao tâm.
Vinh huê tổng đắc thi thơ hêu,
Điệu lý công phu tử tế tần.

DỊCH NGHĨA

Phật nói đãy cát mới được vàng,
Làm người quân tử khó an nhàn.
Giàu sang phú quí do kinh sử,
Gắng sứ sớm khuya mới được nhàn.

Thánh ý: Tử vi 12 con giáp thấy Cầu danh lợi, cực mới có, tụng phải nhọc, sau không lổi, hỏi hôn nhân, nên chọn bạn, dò người đi, có vào ngày, ba sáu chín.

Tô đông pha giải: Đải các thấy vàng, phải cực mới có, phú quí vinh hoa, đều do học sách, trước ra công sức, sau được hửu ích, cầu việc kinh doanh, sau không thu hoạch.
LỜI BÀN

Theo Thánh ý mọi việc trước cực khổ sau mới sung sướng, người đãy vàng ở trong cát ý nói phải gắng công nhiều mới nên, kiện thưa có lý, bệnh chậm mạnh, công danh có mà cực nhọc lắm, tài lợi có phải lắm công phu.
Sự tích như Triệu Tử Đương dương Trường bản, vào sanh ra tử mà nên danh phận. Người anh hùng thục nữ thường gặp cảnh gay go.
Xâm đúng câu:

Anh hùng giữa chốn trần ai,
Những phường giá áo túi cơm sá gì.

Theo nguồn: Chontuoisinhcon.com